Levi Leipheimer Paris TDF twisted spoke

Leipheimer in Paris, TDF 2011. [twisted spoke]

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email